Nieuw in jouw leven … in april

April is de maand van het nieuwe leven. We zien de knoppen aan de bomen die op het punt staan open te springen. De natuur wordt fris groen. Er verschijnen steeds meer bloemen om ons heen. Hoor je ook de vogels vroeg in de ochtend kwetteren? Ze zijn bijna klaar om hun nestjes te bouwen. Ze maken zich gereed voor het nieuwe leven, het uitbroeden van hun vogeltjes.
Geniet je ook zo van dit seizoen? Het valt me op dat mensen vrolijker kijken en vriendelijker zijn. Het nieuwe leven maakt ons blij. We openen ons meer. Is er iets in jouw leven dat graag naar buiten wil komen? Misschien zit je vast in een bepaalde manier van denken. Je wilt iets veranderen, maar je komt er niet uit. Nog meer denken biedt geen oplossing. Het nieuwe leven in de lente kan je een nieuw perspectief bieden. Bezoek eens een plek waar je nog niet eerder bent geweest. Zoek het niet te ver weg. Er is vast wel een paadje in het bos of park dat je nog niet eerder hebt genomen. Misschien is er wel een straat in je buurt die je nog niet eerder hebt bezocht. Loop rond op deze nieuwe plek met een ‘beginners mind’. Zet al je zintuigen open en laat je verrassen door je ervaring. Wat zie je? Wat ruik je? Wat voel je? The best things in life are right in front of you. Enjoy!


Het oog van jouw orkaan in maart

Een bekende weerspreuk luidt: ‘Maart roert zijn staart’. In maart is er een einde gekomen aan de meteorologische winter van december, januari en februari. Het voorjaar is in aantocht. De dagen worden steeds langer en de zon komt hoger aan de hemel. Toch kan het weer in maart nog behoorlijk stormachtig zijn. De eerste meteorologische lentemaand staat bekend om haar gure weertype met sneeuwbuien.
Hoe stormachtig is het in deze eerste week van maart bij jou? In hoeverre voel jij rust of onrust van binnen?

We leven in een tijd van oneindige mogelijkheden en kansen. We leren dat we zelf het roer in handen moeten nemen. We worden overspoeld door een niet aflatende stroom aan feiten en meningen. Er worden steeds hogere eisen aan ons gesteld en wij stellen steeds hogere eisen aan onszelf. Het levenswiel lijkt steeds sneller te draaien.

En toch is er ook altijd stilte in het oog van de orkaan. Het is een geruststellende gedachte dat er altijd toegang is tot deze innerlijke stilte. In de stilte kan je op krachten komen. Het brengt emotionele veerkracht en mentale alertheid. Het is een manier om in de wereld te staan zonder beïnvloed te worden door de onrust en voortdurende veranderingen om ons heen.

Kinderen weten van nature waar het oog van hun orkaan is. Ze zoeken als vanzelf deze stilte op als ze daar behoefte aan hebben. Sommige volwassenen zijn deze ‘kunst’ niet kwijtgeraakt en kunnen opgaan in de creatieve flow van een hobby. Anderen gaan sporten, wandelen in de natuur of yoga beoefenen. En weer anderen zijn gewoon aanwezig in het moment en doen helemaal niets.

Coaching is een manier om op zoek te gaan naar het oog van jouw orkaan, naar jouw kracht.
Interesse? Neem contact op via contact@modusjanssen.nl


Hoe gaat het met de goede voornemens in februari …… ?

3968766889_2f2503d702

In januari schreef ik, zoals zovelen, over goede voornemens. In februari zijn de meesten van ons de goede voornemens alweer vergeten. Dat is best raar eigenlijk, want iedere dag biedt een nieuwe mogelijkheid om met een goed voornemen te beginnen. Voor mij heeft de eerste dag van de maand altijd iets ‘magisch’ wat dat betreft. Het geeft een gevoel van ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’. Vandaar dit blog op de eerste dag van de tweede maand in 2016, een prachtige dag om met een nieuwe ‘challenge’ te beginnen. Wat houdt zo’n ‘challenge’ in? Het is de uitdaging om een maand lang iedere dag hetzelfde nieuwe ding uit te proberen, meestal met als doel je gezondheid te verbeteren of welbevinden te vergroten. Voorbeelden zijn: een maand lang iedere dag koud douchen, een maand lang dagelijks 20 minuten mediteren, een maand lang iedere dag een wandeling maken van 30 minuten, een maand lang geen vlees eten etc. Het belangrijkste hierbij is dat je slechts één ding kiest dat je graag wil veranderen, dat je het heel eenvoudig houdt en consequent bent.

Mijn challenge voor januari was: iedere dag minimaal 15 minuten een boek lezen. Het is soms wel en soms niet gelukt. Het beste ging het in de avond. Ik heb bijna één dik boek uitgelezen en het heeft me nieuwe inzichten opgeleverd. Ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat ik eindeloos op mijn PC bezig ben met mail en internet. Ineens bemerk ik dat het al laat is, dat ik niet aan m’n boek ben toegekomen en dat ik wil gaan slapen.  Maar ik heb ook ervaren dat ik soms helemaal opga in mijn boek en dat het ineens een uur later is. De vragen die ik mijzelf stel zijn: wat weerhoudt mij ervan om gewoon met een boek op de bank te gaan zitten? Wat is het gemis als ik 15 minuten een boek ga lezen? Wat is de winst om het niet te doen? Kortom, ik ben nog niet ‘klaar’ met de ‘challenge’ van dagelijks 15 minuten een boek lezen, dus ik ga er in februari gewoon mee door.

Hoe is het met jouw goede voornemen gegaan? Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen en lees de reacties graag! Heb je niets gedaan met goede voornemens en wil je toch iets veranderen? Kies dan vandaag jouw ‘challenge’. Kies één ding, niet meer. Je hoeft je enkel op dit ene ding te focussen, maar dan wel heel consequent 29 dagen lang, zonder uitzondering. Een vast tijdstip helpt, evenals het samen doen. Een kleine verandering kan een groot verschil maken en het begin zijn van veel meer. Draai in een volgende groef. Veel plezier!


Goede voornemens in januari

Goede-Voornemens-2015-2016-300x200Goede voornemens in januari

Waarover gaan alle berichten begin januari? Ja natuurlijk, over goede voornemens! Sommigen denken dat goede voornemens gedoemd zijn om te mislukken. Ik ben ervan overtuigd dat wij in staat zijn om nieuw gedrag aan te leren. Een beproefde methode hierbij is: houd het eenvoudig en ben consequent. Je hebt vast wel eens de ‘challenges’ op internet gelezen. Uitdagingen om een maand lang iedere dag hetzelfde nieuwe ding uit te proberen, meestal met als doel je gezondheid te verbeteren of welbevinden te vergroten. Voorbeelden zijn: een maand lang iedere dag koud douchen, een maand lang iedere dag 10 minuten buikspier oefeningen doen, een maand lang geen alcohol drinken etc. Ik probeer regelmatig zo’n ‘challenge’ en echt, het werkt! Niet dat vervolgens al het nieuwe gedrag wordt ingebed het dagelijks leven. Maar bijna altijd blijft er iets van over. Je ervaart namelijk de voordelen van het nieuwe gedrag pas goed als je het wat langer doet. Ik wist bijvoorbeeld niet dat koud afdouchen zo enorm verkwikkend is. Hoe dan ook, je leert van iedere ‘challenge’, al was het maar over de hardnekkigheid van je ingesleten gewoontes. Weet je hoe het komt dat deze zo hardnekkig zijn? Ze zijn opgeslagen in het ‘oergedeelte’ van ons brein, het zgn. ‘reptielenbrein’. Dit deel van de hersenen reageert met impulsen die heel erg sterk zijn. Het reptielenbrein stuurt de neocortex aan. Dit is een van de nieuwere lagen in ons brein waar het denken en de taal zit en waar plannen en goede voornemens ontstaan. Dus de neocortex wil bijvoorbeeld minder alcohol drinken. Maar als het op 1 januari, de eerste dag van dit goede voornemen, eind van de middag is reageert het instinct met een enorme trek in een lekker glas wijn. Dit instinct overruled de plannen van de neocortex en verzint een ‘excuus’ om toch een glas te nemen: het is nu een vrije dag hoor, ik begin maandag 4 januari wel. Tja, daar ga je dan met je goede voornemen………. Herkenbaar? En wil je toch iets veranderen? Kies dan vandaag jouw ‘challenge’. Kies één ding, niet meer. Je hoeft je enkel op dit ene ding te focussen, maar dan wel heel consequent 31 dagen lang, zonder uitzondering. Een vast tijdstip helpt, evenals het samen doen. Wil je bijvoorbeeld meer gaan bewegen, neem je dan voor om iedere dag een stevige wandeling te maken van 10-30 minuten, kies ervoor om deze maand uitsluitend de trap te gebruiken in plaats van de lift, ga in januari met de fiets naar je werk en laat de auto staan etc. Ik wil graag meer boeken gaan lezen. Dat vind ik heerlijk, maar het komt er nooit van, zelfs niet tijdens deze kerstvakantie. Mijn ‘challenge’ voor januari is: iedere dag minimaal 15 minuten een boek lezen. Een kleine verandering kan een groot verschil maken en het begin zijn van veel meer. Draai in een volgende groef. Veel plezier!


Haast in december

‘Life is what happens while you are busy making other plans’ (John Lennon).
In december moeten we heel veel van onszelf. We hebben het druk met het regelen van mooie Sinterklaas cadeaus, dat treffende gedicht én meest originele surprise. Op 6 december bedenken we ons met een zucht dat de Kerstboom zo spoedig mogelijk de kamer moet opleuken. Op de school van onze kinderen is het enorm druk met Kerstactiviteiten. We realiseren ons dat onze dochter nog geen leuke Kerstoutfit heeft en dat er nog allerlei accessoires voor de Kerstviering op school moeten komen. De boodschappen voor het Kerstdiner moeten worden gedaan en intussen vragen onze ouders om hulp. Op het werk is het razend druk. Iedereen wil nog even snel dingen voor het einde van het jaar afwikkelen. Hoe krijg je het in godsnaam allemaal af? Het lijkt wel of alles ineens tegelijk komt. En nu maar hopen dat er geen onverwachte dingen gebeuren want dat kan er echt niet meer bij ………..

Hoe fijn is dit allemaal? Hoe gelukkig worden we ervan? Je voelt dat je steeds vermoeider wordt, sneller geïrriteerd en van jezelf verwijderd raakt. Je vraagt je af: wil ik dit eigenlijk wel? Ik haast me rot, maar wat brengt het me nu eigenlijk?
Haast is ondermijnend. Haast haalt je uit je kracht. De oplossing lijkt zo simpel: niet meer haasten.
Is het zo eenvoudig? Het is niet eenvoudig, maar de sleutel zit in één simpel woord: aandacht. Aandacht voor het hier en nu. Aandacht voor de mooie prettige momenten die er nu zijn.
Ik wens je veel momenten van aandacht in de rest van de decembermaand.


Persoonlijke effectiviteit

Modus motiveert u om goed uit de verf te komen…

Cliënten willen vaak beter in staat zijn om hun gedrag af te stemmen op het doel dat zij voor ogen hebben. MODUS helpt cliënten om hierin een weg te vinden die echt bij hen past. Dit betekent onder anderen het bewust worden van ineffectieve patronen, niet alleen in de interactie met anderen maar vooral ook voor zichzelf. Het zijn patronen die vaak veel energie kosten en weinig opleveren. MODUS stimuleert cliënten om afscheid te nemen van dit soort gewoontes en om zich nieuwe, meer effectieve gewoontes eigen te maken. MODUS staat in dit proces naast de cliënt en zal hem altijd steunen.


Leren door ervaren

Modus stimuleert toepassingen in de praktijk…

Bij coaching staat de doelstelling van de cliënt centraal. De cliënt bepaalt zelf, dan wel in overleg met de werkgever, de vraagstelling en wat hij graag zou willen bereiken. MODUS is erop gericht de cliënt te helpen de stappen te zetten die hiervoor nodig zijn. Experimenteren in de dagelijkse praktijk maakt integraal deel uit van de coaching. Tussen de sessies door werkt de cliënt aan gerichte ‘huiswerkopdrachten’. MODUS steunt de cliënt en daagt hem uit ‘accountable’ te blijven voor hetgeen hij wilt bereiken. Het zelf ervaren hoe een andere aanpak werkt blijkt het meest krachtig te zijn. Dat geldt ook voor de oplossingen die de cliënt inbrengt. Dat neemt overigens niet weg dat, indien gewenst, advisering ook aan de orde kan zijn.


Groei HR

Modus begeleidt professionalisering HR…

MODUS heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen het HR vakgebied en wil graag HR professionals én HR afdelingen inspireren in hun groeiproces. Het HR werkveld is zeer breed en veelal wordt men opgeslokt door de waan van de dag. MODUS helpt u om focus aan te brengen en om de rol van HR business partner goed op te pakken. MODUS biedt coaching voor HR professionals en HR teams. Tevens kan MODUS u helpen om zaken als talentontwikkeling, management development, recruitment en performance management goed op orde te krijgen. Naast de inhoud wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van draagvlak binnen de organisatie. HR professionals kennen hun vak en de organisatie als geen ander. MODUS helpt u om HR een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. Zo maken we samen het verschil.


Structuur

Modus biedt methoden en technieken…

MODUS heeft de beschikking over allerlei methoden en technieken. Deze worden afhankelijk van de situatie en altijd in overleg met de cliënt ingezet. Het assessment bijvoorbeeld is een heel toegankelijke manier om kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken. MODUS gebruikt persoonlijkheidsvragenlijsten waarmee uw kwaliteiten, karakterprofiel en interactiestijlen in kaart worden gebracht. Met het gebruik van 360 graden feedback krijgt de cliënt snel een duidelijk beeld over hoe anderen in zijn omgeving hem ervaren.
Erg belangrijk zijn de ‘powerful questions’ die de cliënt voortdurend uitdagen om over zichzelf na te denken, uit de comfort zone te stappen en tot nieuwe inzichten te komen. Voorts hanteert MODUS methoden als het waardenonderzoek, visualisaties, werken met metaforen, (creatieve) opdrachten en mindfulness oefeningen.


De factor mens

Modus adviseert bij organisatieveranderingen…

MODUS adviseert over de consequenties van organisatie veranderingen voor de medewerkers. MODUS is ervan overtuigd dat er vele wegen naar Rome leiden. Er zijn veel organisatie structuren en strategieën om het doel van de organisatie te bereiken. En ze kunnen allemaal werken. De meest cruciale factor bij het slagen van uw strategie echter is de factor mens. De mensen maken het verschil. Dit klinkt als een open deur en toch is het bijna altijd de factor mens die onderbelicht blijft. MODUS helpt u om een helder licht hierop te schijnen. De vraag van het management is leidend, MODUS biedt het ontwikkelingstraject en zorgt ook, in nauwe samenwerking met uw organisatie voor de implementatie hiervan.