HR consultancy – projecten

Modus begeleidt organisaties bij het verder professionaliseren van HR.

Moniek Janssen heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen het HR vakgebied, zowel in de rol van consultant, projectleider als van manager. Modus helpt uw organisatie met het inrichten van de HR processen. Tevens begeleidt en coacht zij uw HR adviseurs zodat zij zelfstandig verder kunnen nadat Modus is vertrokken. Op deze wijze krijgt HR binnen uw organisatie een nieuwe kwaliteitsimpuls.

 


Modus helpt uw organisatie bij het vertalen van gewenste veranderingen in concrete plannen en acties voor teams en medewerkers. Modus werkt nauw samen het management en HR. Zij kennen de organisatie van binnenuit en weten vaak het beste wat er nodig is. Modus begeleidt het project van A tot Z. Daarnaast biedt Modus op maat passende methodieken aan: individuele coaching, leiderschapsontwikkeling, trainingen of leertrajecten on the job, teambuilding, intervisie, HR advies en/of assessments.
Het traject moet kloppen bij de fase waarin de organisatie zich bevindt. Vaak is het minstens zo belangrijk HOE de verandering wordt vormgegeven, hoe het proces wordt ingericht en wie daarin welke rol heeft, dan WAT er precies voor middelen en tools worden ingezet. De samenwerking met en vervolgens overdracht aan het lokale management maakt altijd deel uit van het traject teneinde de transitie goed te borgen in de organisatie.

U zoekt een antwoord op vragen als:

Hoe krijgen we duidelijk welke mix van kwaliteiten we echt nodig hebben en hoe worden wij een aantrekkelijke werkgever voor deze mensen?
Hoe kunnen we de talenten die we hebben binnengehaald aan ons binden?
Hoe kunnen we de persoonlijke ontwikkeling faciliteren, zodat medewerkers blijven groeien en een waardevolle bijdrage aan de organisatie leveren?
Hoe kunnen wij vormgeven aan thema’s als duurzaam inzetbaarheid en vitaliteit?
We hebben andere kwaliteiten nodig dan onze medewerkers huis hebben. Hoe gaan we hiermee om?
Hoe stimuleren we eigenaarschap voor ontwikkeling en mobiliteit?