Teamcoaching

Teamcoaching draagt bij aan verbetering van de bedrijfsresultaten en levert een prettiger werkklimaat.

Verbetering van bedrijfsresultaat komt voort uit effectievere onderlinge afstemming. Modus helpt teams om de gewenste verandering in gang te zetten.

 


Modus gaat er vanuit dat het team weet wat er nodig is om te komen waar het wil zijn. Met andere woorden: alle kennis is er en deze hoeft slechts zichtbaar en hoorbaar te worden. Dat het nog niet is gelukt kan allerlei redenen hebben. Het team is volledig nieuw of van samenstelling veranderd. Men kent elkaar niet goed waardoor teamleden weten niet wat ze aan elkaar hebben. Het team loopt vast en wil een betere samenwerking. De energie lekt weg. Mensen zitten in elkaars allergie en dat leidt tot conflicten. Soms heeft men het gevoel een goed team te zijn en toch lukt het niet om hetgeen men wil bereiken van de grond te krijgen.

Modus helpt het team om de dialoog op gang te brengen. Mensen worden uitgenodigd om hun mening naar voren te brengen. Ieder standpunt is welkom; ook en zelfs vooral de onpopulaire standpunten. Minderheidsstandpunten worden gewaardeerd omdat ze nieuwe en nog niet eerder gehoorde wijsheid in de groep brengen. Modus creëert sfeer waarin mensen zich veilig voelen om zich, veelal voor het eerst, hardop uit te spreken. Als er weerstand is wordt duidelijk waarmee het te maken heeft. Mensen worden zich bewust hoe ondermijnend sommige gedragingen zijn, zoals bijvoorbeeld roddelen.

U krijgt antwoord op vragen als

Waarom reageren we zo defensief op elkaar?
Waarom helpen we elkaar niet meer?
Hoe zorgen we ervoor dat we weer energie krijgen van het team, dat we weer met elkaar kunnen lachen?
Hoe kunnen we effectiever samenwerken zodat we betere resultaten bereiken?’

Als mensen zich bewust worden van hun manier van communiceren hebben ze de keuze: ‘hoe willen we zijn als team?’ Meestal kiest men de positieve benadering. En dit werkt door in de werkomgeving. Mensen geven aan dat ze dingen vaker open bespreken, dat ze elkaar meer helpen en dat ze gemakkelijker gezamenlijke doelen bereiken. Alles wordt een beetje ‘lichter’. En dat is pure winst.

Modus hanteert methodieken vanuit het gedachtengoed van Organisation & Relationship Systems Coaching, en heeft hiertoe opleidingen gevolgd bij het Centre for right relationships (CRR Global).