Reviews deelnemers training Vitaliteitscoaching

Heel blij en ook wel een beetje trots op de mooie reviews die ik als trainer kreeg na afronding van de training vitaliteitscoaching van Schouten University of Applied Sciences. De online training vergde het nodige van de vitaliteit van zowel de deelnemers als mijzelf, en natuurlijk was er soms tijd tekort, maar met elkaar hebben we er een mooi traject van gemaakt ?.

Lees meer >>


Persoonlijke effectiviteit

Modus motiveert u om goed uit de verf te komen…

Cliënten willen vaak beter in staat zijn om hun gedrag af te stemmen op het doel dat zij voor ogen hebben. MODUS helpt cliënten om hierin een weg te vinden die echt bij hen past. Dit betekent onder anderen het bewust worden van ineffectieve patronen, niet alleen in de interactie met anderen maar vooral ook voor zichzelf. Het zijn patronen die vaak veel energie kosten en weinig opleveren. MODUS stimuleert cliënten om afscheid te nemen van dit soort gewoontes en om zich nieuwe, meer effectieve gewoontes eigen te maken. MODUS staat in dit proces naast de cliënt en zal hem altijd steunen.


Leren door ervaren

Modus stimuleert toepassingen in de praktijk…

Bij coaching staat de doelstelling van de cliënt centraal. De cliënt bepaalt zelf, dan wel in overleg met de werkgever, de vraagstelling en wat hij graag zou willen bereiken. MODUS is erop gericht de cliënt te helpen de stappen te zetten die hiervoor nodig zijn. Experimenteren in de dagelijkse praktijk maakt integraal deel uit van de coaching. Tussen de sessies door werkt de cliënt aan gerichte ‘huiswerkopdrachten’. MODUS steunt de cliënt en daagt hem uit ‘accountable’ te blijven voor hetgeen hij wilt bereiken. Het zelf ervaren hoe een andere aanpak werkt blijkt het meest krachtig te zijn. Dat geldt ook voor de oplossingen die de cliënt inbrengt. Dat neemt overigens niet weg dat, indien gewenst, advisering ook aan de orde kan zijn.


Groei HR

Modus begeleidt professionalisering HR…

MODUS heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen het HR vakgebied en wil graag HR professionals én HR afdelingen inspireren in hun groeiproces. Het HR werkveld is zeer breed en veelal wordt men opgeslokt door de waan van de dag. MODUS helpt u om focus aan te brengen en om de rol van HR business partner goed op te pakken. MODUS biedt coaching voor HR professionals en HR teams. Tevens kan MODUS u helpen om zaken als talentontwikkeling, management development, recruitment en performance management goed op orde te krijgen. Naast de inhoud wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van draagvlak binnen de organisatie. HR professionals kennen hun vak en de organisatie als geen ander. MODUS helpt u om HR een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. Zo maken we samen het verschil.


Structuur

Modus biedt methoden en technieken…

MODUS heeft de beschikking over allerlei methoden en technieken. Deze worden afhankelijk van de situatie en altijd in overleg met de cliënt ingezet. Het assessment bijvoorbeeld is een heel toegankelijke manier om kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken. MODUS gebruikt persoonlijkheidsvragenlijsten waarmee uw kwaliteiten, karakterprofiel en interactiestijlen in kaart worden gebracht. Met het gebruik van 360 graden feedback krijgt de cliënt snel een duidelijk beeld over hoe anderen in zijn omgeving hem ervaren.
Erg belangrijk zijn de ‘powerful questions’ die de cliënt voortdurend uitdagen om over zichzelf na te denken, uit de comfort zone te stappen en tot nieuwe inzichten te komen. Voorts hanteert MODUS methoden als het waardenonderzoek, visualisaties, werken met metaforen, (creatieve) opdrachten en mindfulness oefeningen.


De factor mens

Modus adviseert bij organisatieveranderingen…

MODUS adviseert over de consequenties van organisatie veranderingen voor de medewerkers. MODUS is ervan overtuigd dat er vele wegen naar Rome leiden. Er zijn veel organisatie structuren en strategieën om het doel van de organisatie te bereiken. En ze kunnen allemaal werken. De meest cruciale factor bij het slagen van uw strategie echter is de factor mens. De mensen maken het verschil. Dit klinkt als een open deur en toch is het bijna altijd de factor mens die onderbelicht blijft. MODUS helpt u om een helder licht hierop te schijnen. De vraag van het management is leidend, MODUS biedt het ontwikkelingstraject en zorgt ook, in nauwe samenwerking met uw organisatie voor de implementatie hiervan.


Tevredenheid

Modus brengt balans tussen werk en privéleven…

MODUS ondersteunt haar cliënten bij het vinden van een betere balans tussen werk en privéleven. Dit is zowel in het belang van de werkgever als van de werknemer. Het is algemeen bekend dat een gelukkige professional of manager een meer productieve werknemer is.
MODUS helpt mensen zichzelf weer terug te vinden in of na een periode van overbelasting / burn-out. Hierbij wordt gewerkt aan het herkennen en bewaken van de eigen grenzen. Ook worden methodieken gehanteerd die een gezonde levensstijl bevorderen zoals yoga, ontspanningsoefeningen, mindfulness en het stimuleren van structuur, beweging en goede voeding.


Krachtige keuzes

Modus daagt u uit focus aan te brengen…

Kiezen voor het leven dat je wilt leven en kiezen voor een baan die écht bij je past vergt focus en durf. MODUS helpt cliënten om helder te krijgen wat zij willen bereiken en wat er voor nodig is om daar dichterbij te komen. MODUS moedigt mensen aan om keuzes te maken en stappen in een andere richting te zetten; direct en in de dagelijkse praktijk. MODUS werkt vanuit de overtuiging dat mensen van nature creatief en vindingrijk zijn. Zij hebben alles in zich wat nodig is om richting aan hun leven te geven. MODUS steunt ze én daagt ze uit te gaan voor wat ze echt willen. Steeds weer blijkt dat de allerbeste oplossingen uit de mensen zelf komen.


Talent ontwikkeling

MODUS is ervan overtuigd dat ieder mens potentieel bezit. Mensen zijn van nature creatief, vindingrijk en compleet. MODUS inspireert cliënten om het beste van zichzelf te laten zien en daardoor steeds meer in hun kracht te komen. Tijdens individuele coaching gebruikt MODUS werkvormen waarbij duidelijk wordt wat cliënten ECHT willen. Voor meer informatie over werkvormen: zie onder ‘structuur’. Cliënten ontwikkelen hun zelfvertrouwen en komen tot bloei. MODUS ondersteunt bij het vinden van de juiste support hierbij, zowel binnen de coaching als daarbuiten, onder anderen door te adviseren bij de keuze van aanvullende trainingen en opleidingen.