Structuur

Modus biedt methoden en technieken…

MODUS heeft de beschikking over allerlei methoden en technieken. Deze worden afhankelijk van de situatie en altijd in overleg met de cliënt ingezet. Het assessment bijvoorbeeld is een heel toegankelijke manier om kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken. MODUS gebruikt persoonlijkheidsvragenlijsten waarmee uw kwaliteiten, karakterprofiel en interactiestijlen in kaart worden gebracht. Met het gebruik van 360 graden feedback krijgt de cliënt snel een duidelijk beeld over hoe anderen in zijn omgeving hem ervaren.
Erg belangrijk zijn de ‘powerful questions’ die de cliënt voortdurend uitdagen om over zichzelf na te denken, uit de comfort zone te stappen en tot nieuwe inzichten te komen. Voorts hanteert MODUS methoden als het waardenonderzoek, visualisaties, werken met metaforen, (creatieve) opdrachten en mindfulness oefeningen.