Publicatie tijdschrift Positieve Psychologie

In het themanummer over bewegen van het tijdschrift voor positieve psychologie is een artikel van mijn hand verschenen over stress en bewegen. Hierin bespreek ik de positieve kanten van stress in het dagelijks leven en hoe bewegen een rol kan spelen bij stresshantering. Stress is een waardevol signaal. Het nodigt je als het ware uit om stil te staan bij je keuzes en te leven in overeenstemming met je waarden, oftewel: met hetgeen belangrijk voor je is. Volg onderstaande link voor het gehele artikel.

Artikel Stress en bewegen TPP