Leren door ervaren

Modus stimuleert toepassingen in de praktijk…

Bij coaching staat de doelstelling van de cliënt centraal. De cliënt bepaalt zelf, dan wel in overleg met de werkgever, de vraagstelling en wat hij graag zou willen bereiken. MODUS is erop gericht de cliënt te helpen de stappen te zetten die hiervoor nodig zijn. Experimenteren in de dagelijkse praktijk maakt integraal deel uit van de coaching. Tussen de sessies door werkt de cliënt aan gerichte ‘huiswerkopdrachten’. MODUS steunt de cliënt en daagt hem uit ‘accountable’ te blijven voor hetgeen hij wilt bereiken. Het zelf ervaren hoe een andere aanpak werkt blijkt het meest krachtig te zijn. Dat geldt ook voor de oplossingen die de cliënt inbrengt. Dat neemt overigens niet weg dat, indien gewenst, advisering ook aan de orde kan zijn.