Collecteren voor een goed doel in de week voor mei

Heb je weleens gecollecteerd voor een goed doel? Ik had het nog nooit gedaan. Wel heb ik een aantal keren sponsorgelden verzameld voor een sportieve prestatie. Daarbij ontmoette ik altijd enthousiaste gevers: vrienden, familie en bekenden. Deze keer was het anders. Ik ging de deuren langs met de alom bekende collectebus. Het was een interessante ervaring die in ieder geval perfect aansluit bij mijn blog van april. Ik kwam op plekken waar ik nog nooit was geweest in mijn eigen buurt, simpelweg door het tuinpad van buurtgenoten op te lopen en aan te bellen. Hé, woont zij daar? Wow, wat een mooi huis daar achter die heg! What’s new? Zo simpel kan het zijn.
Wat was het fijnste? Dat waren de ontmoetingen met mensen die vriendelijk open deden, me op een aardige manier begroetten en aandacht hadden. Ze zeiden iets als: ‘Ja hoor, we doen graag mee’. Ze hadden (klein)geld klaarliggen in een bakje vlakbij de voordeur en wensten me veel succes verder. Kortom: vriendelijk, met aandacht, adequaat en efficient.
Wat zijn the lessons learned? Ik realiseer me dat ik, hoewel ik altijd een bijdrage geef, misschien niet altijd vol vriendelijke aandacht ben, vooral niet als de collectant tijdens etenstijd langkomt. Maarja, de collectant wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen thuis aantreffen. Ik besef me dat ik ook vaak op zoek moet naar kleingeld. Inmiddels staat er een bakje met kleingeld klaar. Dan hoeft de collectant niet zo lang te wachten. Maar de grootste les is toch wel de afwijzing, zoals de stickers op de deur waarop staat dat je als collectant niet welkom bent. Of de mensen die zeggen: ‘nee, wij geven al op een andere manier’, ‘wij hebben andere goede doelen’ of ‘ik heb geen kleingeld in huis’. Ik betrapte me op minder vriendelijke gedachten en oordelen hierover. Ik vind het ‘prima’ als mensen niet willen meedoen. Nouja, ik zou het prima willen vinden Dat is een kwestie van respecteren, toch? Maar het voelde niet zo. Dat was een leerzame ervaring voor mij als coach die dagelijks met mensen werkt, ook mensen die veel afwijzing in hun leven ervaren en daarvan last hebben. Hierbij gaat het wel om zwaardere afwijzingen dan die van de collectant. Maar toch, ieder mens wordt blij als anderen hem of haar met een echte glimlach benaderen en vanuit het hart geven. Ik ben ook maar een mens…