Structuur

Modus biedt methoden en technieken…

MODUS heeft de beschikking over allerlei methoden en technieken. Deze worden afhankelijk van de situatie en altijd in overleg met de cliënt ingezet. Het assessment bijvoorbeeld is een heel toegankelijke manier om kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken. MODUS gebruikt persoonlijkheidsvragenlijsten waarmee uw kwaliteiten, karakterprofiel en interactiestijlen in kaart worden gebracht. Met het gebruik van 360 graden feedback krijgt de cliënt snel een duidelijk beeld over hoe anderen in zijn omgeving hem ervaren.
Erg belangrijk zijn de ‘powerful questions’ die de cliënt voortdurend uitdagen om over zichzelf na te denken, uit de comfort zone te stappen en tot nieuwe inzichten te komen. Voorts hanteert MODUS methoden als het waardenonderzoek, visualisaties, werken met metaforen, (creatieve) opdrachten en mindfulness oefeningen.


De factor mens

Modus adviseert bij organisatieveranderingen…

MODUS adviseert over de consequenties van organisatie veranderingen voor de medewerkers. MODUS is ervan overtuigd dat er vele wegen naar Rome leiden. Er zijn veel organisatie structuren en strategieën om het doel van de organisatie te bereiken. En ze kunnen allemaal werken. De meest cruciale factor bij het slagen van uw strategie echter is de factor mens. De mensen maken het verschil. Dit klinkt als een open deur en toch is het bijna altijd de factor mens die onderbelicht blijft. MODUS helpt u om een helder licht hierop te schijnen. De vraag van het management is leidend, MODUS biedt het ontwikkelingstraject en zorgt ook, in nauwe samenwerking met uw organisatie voor de implementatie hiervan.


Tevredenheid

Modus brengt balans tussen werk en privéleven…

MODUS ondersteunt haar cliënten bij het vinden van een betere balans tussen werk en privéleven. Dit is zowel in het belang van de werkgever als van de werknemer. Het is algemeen bekend dat een gelukkige professional of manager een meer productieve werknemer is.
MODUS helpt mensen zichzelf weer terug te vinden in of na een periode van overbelasting / burn-out. Hierbij wordt gewerkt aan het herkennen en bewaken van de eigen grenzen. Ook worden methodieken gehanteerd die een gezonde levensstijl bevorderen zoals yoga, ontspanningsoefeningen, mindfulness en het stimuleren van structuur, beweging en goede voeding.


Krachtige keuzes

Modus daagt u uit focus aan te brengen…

Kiezen voor het leven dat je wilt leven en kiezen voor een baan die écht bij je past vergt focus en durf. MODUS helpt cliënten om helder te krijgen wat zij willen bereiken en wat er voor nodig is om daar dichterbij te komen. MODUS moedigt mensen aan om keuzes te maken en stappen in een andere richting te zetten; direct en in de dagelijkse praktijk. MODUS werkt vanuit de overtuiging dat mensen van nature creatief en vindingrijk zijn. Zij hebben alles in zich wat nodig is om richting aan hun leven te geven. MODUS steunt ze én daagt ze uit te gaan voor wat ze echt willen. Steeds weer blijkt dat de allerbeste oplossingen uit de mensen zelf komen.


Talent ontwikkeling

MODUS is ervan overtuigd dat ieder mens potentieel bezit. Mensen zijn van nature creatief, vindingrijk en compleet. MODUS inspireert cliënten om het beste van zichzelf te laten zien en daardoor steeds meer in hun kracht te komen. Tijdens individuele coaching gebruikt MODUS werkvormen waarbij duidelijk wordt wat cliënten ECHT willen. Voor meer informatie over werkvormen: zie onder ‘structuur’. Cliënten ontwikkelen hun zelfvertrouwen en komen tot bloei. MODUS ondersteunt bij het vinden van de juiste support hierbij, zowel binnen de coaching als daarbuiten, onder anderen door te adviseren bij de keuze van aanvullende trainingen en opleidingen.


Tools

De tools die MODUS inzet zijn divers en worden op maat geboden.

Individuele coaching, leiderschapsontwikkeling, training on the job, teambuilding activiteiten, intervisie, mindfullness en/of assessments. Het traject moet kloppen bij de fase waarin de organisatie zich bevindt. Vaak is het minstens zo belangrijk HOE de verandering wordt vormgegeven, hoe het proces wordt ingericht en wie daarin welke rol heeft, dan WAT er precies voor middelen en tools worden ingezet. De samenwerking met- en vervolgens de overdracht aan het lokale management maakt altijd deel uit van het traject teneinde de transitie goed te borgen in de organisatie.