pad naar zee

Ask powerful questions…

en denk in een andere richting; krachtig in de eenvoud, groot in de impact.